Borang Wakaf Tunai Online

Sumbangan Wakaf Tunai boleh dibuat pada akaun di bawah:

Pemegang Akaun: Yayasan ABADA

Bank No Akaun
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
02-048-01-005-5892
Maybank Islamic
552059-687209
CIMB Islamic
86-0162687-8

 

BORANG WAKAF TUNAI ONLINE
Sila isikan maklumat di bawah selepas sumbangan dilakukan.
MAKLUMAT PEWAKAF
SUMBANGAN WAKAF
Saya dengan ini mewakafkan wang tunai melalui perbankan atas talian di atas nama Yayasan ABADA bagi tujuan pembangunan Institut Fi Rehaabil Quran ABADA untuk:

PECAHAN WAKAF:


Bagi Diri Sendiri:

Nilai wakaf tunai untuk diri sendiri

Bagi Almarhum/Almarhumah :

Isikan nama arwah di sini. Sekiranya lebih dari satu nama, sila asingkan nama menggunakan tanda koma.
Nilai wakaf tunai untuk penama di atas.

Bagi Suami/Isteri:

Isikan nama suami atau isteri di sini. Sekiranya lebih dari satu nama, sila asingkan nama menggunakan tanda koma.
Nilai wakaf tunai untuk penama di atas.

Jumlah wakaf tunai = diri sendiri + almarhum/almahumah + suami/isteri
AKAD
"Dan saya mewakil serta mengamanahkan kepada Yayasan ABADA untuk menukarkannya kepada mana-mana harta kekal demi kebajikan dan kepentingan agama Islam dan umatnya kerana Allah SWT untuk selama-lamanya."
Max file size is 8 MB. Sila lampirkan bukti bayaran dengan memuatnaik resit bayaran.
Perhatian
Selepas klik pada Hantar Borang Wakaf, sila tunggu sementara borang diproses dan akan mengambil kurang 1 minit. Selepas borang berjaya dihantar, anda akan menerima mesej: "Borang sumbangan wakaf anda telah berjaya dihantar."